Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google - Top Game Đánh Bài Online Rút Tiền Qua Ngân Hàng

Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Ban lãnh đạo Phân hiệu

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Quyền Giám đốc Phân hiệu

Email: [email protected]

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

TS. Nguyễn Hồng Tín

Trợ lý giám đốc

Email: [email protected]

Lãnh đạo khối Phòng ban

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

ThS. Lê Công An

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

Email: [email protected]

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

ThS. Cao Thị Thanh Hiền

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học

Email: [email protected]

Trưởng bộ môn

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Trưởng bộ môn Kế toán [email protected]
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh [email protected]
Nguyễn Quốc Lộc Thạc sĩ Phó Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh [email protected]
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm [email protected]
Lê Thị Thúy Huỳnh Thạc sĩ Trưởng bộ môn Luật [email protected]
Hồ Phương Thảo Thạc sĩ Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh [email protected]
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sĩ Trưởng bộ môn Du lịch [email protected]
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ Trưởng bộ môn Lý luận chính trị [email protected]
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất [email protected]

Khối Giảng viên

1. Khoa Công nghệ thông tin

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Văn Huy Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Bùi Quy Anh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Trần Trung Tín Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Thị Thanh Vân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Hoàng Long Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

2. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Công Hưng Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Minh Huân Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Quang Đức Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Phạm Thái Sơn Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Tạ Xuân Hoài Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

3. Khoa Ngoại ngữ

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Hồ Phương Thảo Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Hòa Bình Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Đinh Trường Sinh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Thị Bảo Ngân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Thị Phương Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Thanh Phương Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Thị Tuyết Tâm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Phan Quốc Bảo Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Tạ Thị Hồng Diễm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Trần Khánh Nhi Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Trần Như Quỳnh Trâm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Trịnh Hoàng Đồng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Ngọc Quỳnh Như Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Đoàn Thị Thuỷ Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

4. Khoa Quản trị kinh doanh

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Tiến Thành Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Thanh Nhân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Phạm Ngọc Bảo Duy Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

5. Khoa Luật

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Lê Thị Thúy Huỳnh Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]
Nguyễn Vân Anh Thạc sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

6. Khoa Kế toán

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

7. Khoa Khoa học thể thao

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Viên chức giảng dạy [email protected]

Khối Hành chính

  Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Đặng Quốc Việt Thạc sĩ Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Ngô Thị Ngọc Vui Thạc sĩ Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Phan Thanh Nga Cử nhân Viên chức Hành chính [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Tăng Bảo Trung cấp Viên chức Kỹ thuật [email protected]

Bảo vệ - Tạp vụ - Cây xanh

  Họ và Tên Chức vụ Email
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Đào Xuân Lập Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Tiến Hiệp Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Đinh Hồ Bắc Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Từ Sỹ Lương Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Lê Quang Chung Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Hồ Duy Nghĩa Bảo vệ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Thị Bích Loan Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Thị Hoài Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Phạm Thị Thanh Tình Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Vũ Thị Huyền Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Đậu Thị Thủy Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Trần Thị Hồng Lê Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Nguyễn Thị Trang Thảo Tạp vụ [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Lê Văn Tiến Cây xanh [email protected]
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google Phạm Thanh Lịch Cây xanh [email protected]