Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google - Top Game Đánh Bài Online Rút Tiền Qua Ngân Hàng

Nhảy đến nội dung
x

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phân hiệu tại tỉnh Khánh Hòa (TDTU Khánh Hòa) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 2008 do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 1077/QĐ-TLĐ, về việc thành lập Cơ sở Nha Trang trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 13 tháng 5 năm 2011, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 603/QĐ-TLĐ nâng cấp Cơ sở Nha Trang thành trường Trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang; Ngày 20 tháng 2 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số:   về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa; Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số:   về việc cho phép Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa tổ chức hoạt động đào tạo.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

STT Họ và tên Học hàm,
Học vị
Chức vụ
1 Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

​Thầy Nguyễn Văn Ngoan

Cử nhân

Quyền Giám đốc cơ sở Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (từ ngày 18/09/2008 đến ngày 10 tháng 04 năm 2009)

2

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

​Cô Trịnh Minh Huyền

Thạc sĩ

Giám đốc Cơ sở Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (từ ngày 10/04/2009)

Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (từ ngày 10/06/2011)

Trưởng Ban quản trị Cơ sở Nha Trang (từ ngày 26/09/2017 đến 30/04/2021)

3

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

​Thầy Nguyễn Việt Dân

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (15/07/2011)

4

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

​Thầy Bùi Ráng

Cử nhân

Trợ lý Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (01/10/2014)


Ban lãnh đạo Phân hiệu hiện nay

  Học hàm,
Học vị
Chức vụ Email

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

Nguyễn Văn Hưng​

Thạc sĩ

Quyền Giám đốc Phân hiệu

[email protected]

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

Nguyễn Hồng Tín​

Tiến sĩ

Trợ lý Giám đốc Phân hiệu

[email protected]

 

Lãnh đạo khối Phòng ban

  Học hàm,
Học vị
Chức vụ Email
Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

Lê Công An

Thạc sĩ

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

[email protected]

Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google

Cao Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học

[email protected]