Casino Club - game bài online - Ứng dụng trên Google - Top Game Đánh Bài Online Rút Tiền Qua Ngân Hàng

Nhảy đến nội dung
x

Kế toán

 • Ngành: Kế toán
 • Mã ngành: N7340301
 • Chương trình tiêu chuẩn
 1. Giới thiệu Chương trình đào tạo

Kế toán - kiểm toán trong giai đoạn hiện nay không chỉ là công cụ quản lý kinh tế – tài chính thuần túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp then chốt trong nền kinh tế thị trường.

Là một người kế toán, vai trò của bạn rất quan trọng trong việc truyền tải những thông tin kinh doanh đến các bên liên quan làm nền tảng cho những quyết định chiến lược. Những kế toán viên đưa ra lời tư vấn chiến lược quan trọng về những vấn đề tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.

Một điều đặc biệt là, rất nhiều kế toán viên trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì họ có được những khả năng nhận định và phân tích các thông tin tài chính, vận hành của doanh nghiệp. Khi Việt Nam gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu tuyển dụng những kế toán viên với kiến thức kinh doanh sắc bén, khả năng giải trình và truyền đạt thông tin tài chính sẽ càng tăng cao.

Chương trình Cử nhân Kế toán tiêu chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy thử thách này. Chương trình bao gồm những lĩnh vực đa dạng của kế toán như kế toán tài chính và quản trị, quản lý tài chính, thuế, kiểm toán, và luật thương mại.

Bạn cũng sẽ được mở rộng kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như marketing, kinh tế và tài chính, quản lý và khởi nghiệp.

 1. Chương trình đào tạo:

- Tổng số tín chỉ: 130

- Nội dung chương trình đào tạo: Sinh viên được đào tạo nhằm phát triển toàn diện thông qua các khối kiến thức được tích hợp trong CTĐT gồm: 

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  44 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

11

Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2

Khoa học xã hội

02

Pháp luật đại cương

1.3

Khoa học tự nhiên

07

Toán kinh tế, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế

1.4

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.5

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.6

Kỹ năng hỗ trợ

5

Những kỹ năng phát triển bền vững – Hòa nhập văn hóa TDTU,  Những kỹ năng phát triển bền vững – Thái độ sống 1,2,3; Những kỹ năng phát triển bền vững – kỹ năng 5S và Kaizen; Những kỹ năng phát triển bền vững – kỹ năng tự hoc;  Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững; kỹ năng thực hành chuyên môn.

1.7

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và nhóm tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.8

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 04 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 86 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

24

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

21

Nguyên lý kế toán, Nghiên cứu định lượng trong kế toán, Thuế trong doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý quản trị, Lý thuyết tài chính và tài chính doanh nghiệp.

 

Các môn học tự chọn

3

Nguyên lý Marketing,  Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương,  Ngân hàng thương mại 1

2.2

Kiến thức ngành

62

 

 

Các môn chuyên ngành bắt buộc

47

Kế toán quốc tế,  Kế toán tài chính 1,  Kế toán tài chính 2,  Chuyên đề 1 (Tiếp cận doanh nghiệp),  Hệ thống thông tin kế toán,  Chuyên đề 2 (Kỹ năng văn phòng),  Chuyên đề 3 (Kỹ năng nghề nghiệp),  Kế toán mô phỏng 1,  Kế toán quản trị 1,  Kế toán thuế và khai báo thuế,  Kiểm toán,  Kế toán mô phỏng 3,  Kế toán mô phỏng 2,  Kế toán quản trị 2,  Báo cáo tài chính và trách nhiệm xã hội

Các môn chuyên ngành tự chọn

3

Kế toán hành chính sự nghiệp,  Kế toán ngân hàng,  Kiểm toán nội bộ

2.3

Tập sự nghề nghiệp

6

- SV thực hiện từ 2- 3 tháng làm việc tập sự.
- Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn.

2.4

Môn tốt nghiệp

6

SV làm khóa luận hoặc tham gia học các môn thay thế tốt nghiệp.

 1. Các điểm nổi bật Chương trình đào tạo:
 • Chương trình được mạng lưới đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN chính thức công bố và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đào tạo AUN – QA vào năm 2021;
 • Sinh viên có cơ hội kiến tập/ thực tập ngay từ năm đầu tiên;
 • Được rèn luyện kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc thông qua các học phần mô phỏng thực tế;
 • Được trao dồi kỹ năng nghề nghiệp;
 • Được rèn luyện về trình độ Tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc các chứng Tiếng Anh khác tương đương.
 1. Điều kiện tập sự nghề nghiệp và điều kiện tốt nghiệp:

     4.1. Điều kiện tập sự nghề nghiệp:

Để đủ điều kiện tham gia tập sự nghề nghiệp, sinh viên phải học và đạt tất cả các môn học chuyên ngành (không tính các môn học chuyên ngành tự chọn) và đảm bảo số tín chỉ tích lũy tối thiểu tương ứng với mỗi chương trình đào tạo trong từng khóa tuyển sinh (sinh viên chỉ được nợ tối đa 9 tín chỉ đến thời điểm tham gia tập sự nghề nghiệp, không tính số tín chỉ học phần tập sự nghề nghiệp và tốt nghiệp). 

     4.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

Điều kiện: hoàn thành học phần tập sự nghề nghiệp. Đồng thời, theo quy định về tiếng Anh, sinh viên phải hoàn thành học phần tiếng Anh cấp độ cuối cùng (đạt điểm M).    

- Hình thức tổ chức:

+ Top 15% sinh viên khá giỏi nhất trong từng khóa tuyển sinh sẽ thực hiện khóa luận tốt nghiệp để hoàn thành học phần tốt nghiệp. 

+ 85% sinh viên còn lại sẽ học môn thay thế tốt nghiệp theo kế hoạch tổ chức của khoa. 

- Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra:

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Chứng chỉ tin học MOS 750/1000 (Word và Excel);
 • Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình;
 • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn;
 • Bảo vệ thành công khoá luật tốt nghiệp hoặc đạt 5.0 điểm trở lên học phần thay thế tốt nghiệp.

Chuẩn đầu ra chi tiết:

STT

Chuẩn đầu ra của chương trình

Programme learning Outcomes- PLOs

PLO1

Vận dụng (Apply) kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, xã hội, kinh tế trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn ở Việt Nam.

PLO2

Sử dụng (Use) tốt ngoại ngữ IELTS 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương) và tin học tương đương trình độ MOS quốc tế 750 điểm.

PLO3

Vận dụng (Apply) các nguyên tắc kế toán, thuế và tài chính vào công tác kế toán tài chính thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PLO4

Vận dụng (Apply) các chuẩn mực kiểm toán trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty trong và ngoài nước.

PLO5

Lập (Prepare) các báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị tại các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

PLO6

Phân tích (Analyse) kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp qua việc sử dụng báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và các báo cáo quản trị được lập theo yêu cầu.

PLO7

Vận dụng (Apply) một số công cụ thống kê và kỹ thuật phân tích định lượng cơ bản trong kế toán để thực hiện công tác nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp.

PLO8

Áp dụng (apply) hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, viết và trình bày, thuyết trình, giải quyết vấn đề vào công việc kế toán, kiểm toán thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PLO9

Thể hiện (Demonstrate) chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong việc thực hành công tác kế toán tại doanh nghiệp.

PLO10

Thể hiện (Demonstrate) tinh thần khởi nghiệp, ý thức học tập suốt đời qua việc tự học, tự nghiên cứu, và tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn để phục vụ xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

 1. Triển vọng nghề nghiệp:

Cử nhân Kế toán chất lượng cao có đủ khả năng và tự tin làm Kế toán, kiểm toán tại: Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia, các công ty kiểm toán quốc tế với các chức danh:

 • Kế toán thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị;
 • Kế toán khu vực công, Kế toán ngân hàng;
 • Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nhà nước;
 • Tư vấn kế toán – tài chính, Tư vấn kế toán – Thuế;
 • Cán bộ tín dụng, cán bộ kiểm soát, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên tư vấn đầu tư…

Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên ngành Kế toán tại các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.